Blue Flower

 

transport bliskiChoć obecnie trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiejkolwiek gałęzi przemysłu bez nowoczesnych maszyn i akcesoriów, ciągle jedną z najpopularniejszych form przenoszenia przedmiotów jest transport ręczny. Oczywiście transportowanie rozmaitych materiałów różni się zdecydowanie od tego, co mieliśmy możliwość obserwować jeszcze kilkadziesiąt czy nawet kilkanaście lat temu, faktem jest jednak, że zapotrzebowanie na pracowników fizycznych w przestrzeni hal produkcyjnych utrzymuje się nieustannie na takim samym poziomie. Ze względu na to, że przemysł został obudowany surowymi normami bezpieczeństwa i higieny pracy, a dużym szacunkiem cieszą się wszelkie wytyczne ergonomii, pracodawcy mają obowiązek zapewnienia swoim pracownikom pełnego komfortu pracy i dostarczenia im wszystkich urządzeń, dzięki którym istnieje możliwość maksymalnego odciążenia ciała podczas bliskiego transportu.

Transportem ręcznym można określić wszystkie te czynności, które bezpośrednio związane są z podtrzymywaniem lub przemieszczaniem przedmiotów, materiałów czy ładunków. W zakres takich działań można więc włączyć zarówno podnoszenie, jak i przetaczanie, układanie czy przewożenie, wykonywane zarówno przez jednego, jak i kilku pracowników. Jako, że wszelkie tego typu działania mogą mieć bezpośredni wpływ na powstawanie urazów kumulacyjnych, transport ręczny musi być wykonywany przez pracowników w pełni zdrowych oraz zaznajomionych ze wszystkimi normami BHP. Każdy z ładunków ma bowiem swoje własne ograniczenia, których przekroczenie może mieć bezpośredni wpływ na utratę zdrowia – a w skrajnych przypadkach nawet życia. Właśnie z takiego powodu wiele firm zajmujących się wyposażaniem zakładów przemysłowych stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zarówno pracodawców, jak i zatrudnionych przez nich osób i dostarczać im takich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dzięki którym możliwe jest wyeliminowanie potrzeby angażowania siły ludzkich mięśni do przemieszczania jakichkolwiek przedmiotów. Jedną z takich firm jest bez wątpienia Dalmec, która wprowadziła do sprzedaży praktyczne manipulatory. Transport ręczny – a szczególnie przenoszenie - jest zatem zarówno sprawniejszy, jak i bezpieczniejszy zwłaszcza, że przenoszenie rozmaitych elementów z punktu A do punktu B nie musi już w żaden sposób ingerować w organizm operatorów. Więcej ciekawych informacji o samych manipulatorach znajduje się na stronie http://www.dalmec.pl/pl/manipulatory-przemyslowe,221.html. 

plac budowyJeszcze do niedawna pokutował pogląd, według którego wprowadzanie rozwiązań technologicznych w przestrzeń hal i zakładów produkcyjnych miało wpłynąć bezpośrednio na wyeliminowanie potrzeby zatrudniania ludzi, prawdą jest jednak, że trudno wyobrazić sobie, że jakakolwiek maszyna mogłaby być używana bez współpracy z operatorem. Ideą dobrze zorganizowanej branży przemysłowej jest zatem pełne uzupełnianie się zarówno człowieka jak i maszyny, dzięki czemu możemy obecnie obserwować kreowanie wysokiej jakości elementów wspomagających transport ręczny czy transport bliski. Wspomniane wcześniej manipulatory dobrze sprawdzają się wszędzie tam, gdzie operacje przenoszenia ręcznego pojawiają się w sposób powtarzalny i gdzie do dyspozycji są załadunki, które – głównie ze względu na ich rozmiary, kształt czy delikatną strukturę - trudno byłoby przenosić za pośrednictwem pojedynczych pracowników. Nie bez znaczenia jest także problem efektywności, przede wszystkim dlatego, że ogromna konkurencyjność w branży kładzie nacisk na wysokie tempo wykonywania poszczególnych zadań. Każdy, nawet najmniejszy zastój może mieć zatem bezpośredni wpływ na pozostanie w tyle za konkurencją, na co z pewnością żaden przedsiębiorca nie może sobie pozwolić. Zastosowanie manipulatorów przemysłowych okazuje się więc doskonałym wyjściem, przede wszystkim dlatego, że możliwa jest oszczędność czasu i energii, na przykład za pośrednictwem transportowania jednocześnie kilku części ładunku jednocześnie. Główną rolą manipulatora jest zatem ni mniej, ni więcej jak tylko wspieranie operatorów podczas wszystkich czynności cyklicznego dźwigania i bezpośrednie wpływanie na poprawę efektywności, wydajności oraz bezpieczeństwa pracy. Jak powszechnie wiadomo każda gałąź przemysłu – a nawet każdy pojedynczy zakład działający w jej obrębie – różni się od siebie, nie bez znaczenia pozostaje zatem możliwość dostosowywania zarówno manipulatorów, jak i pozostałych elementów wspierających transport ręczny, do indywidualnych potrzeb każdej linii produkcyjnej. Wiele z elementów posiada więc dodatkowe funkcje poszerzające możliwości urządzenia i pozwala na precyzyjne ustalenie parametrów niezbędnych do sprawnego wykonania zadania na konkretnym stanowisku pracy. Jeśli poszukujemy manipulatora do swojego miejsca pracy, powinniśmy przede wszystkim sprawdzić, który sprzęt będzie dla nas najbardziej odpowiedni. Jak się bowiem okazuje, na rynku możemy dzisiaj znaleźć naprawdę szeroki wybór nowoczesnych i profesjonalnie wykonanych manipulatorów. Każdy ma swoje szczególne zalety, które odpowiadają pod jakimś kątem zapotrzebowaniu poszczególnych branż. Więcej informacji na ten temat warto szukać w sieci internetowej. Przede wszystkim na stronach producentów manipulatorów.

 

Oczywiście sam manipulator to tylko niewielki wycinek wszystkich rozwiązań technologicznych, ponieważ w sprzedaży można znaleźć także takie urządzenia, jak chociażby żurawie przemysłowe, wciągarki, wózki ręczne, wciągniki elektryczne, podnośne wózki ręczne, wciągniki łańcuchowe czy drabiny. Każdy z elementów posiada odpowiednie parametry, dlatego też to, które z nich znajdą się w konkretnym zakładzie produkcyjnym jest uzależnione przede wszystkim od profilu całego przedsiębiorstwa czy też charakterystyki danej linii produkcyjnej. Na pracodawcy ciąży obowiązek dokładnego przeszkolenia swoich pracowników fizycznych i operatorów maszyn,dlatego też coraz więcej producentów decyduje się na uruchomienie dodatkowej działalności w postaci systemu szkoleń, dzięki którym główni zainteresowani mają możliwość maksymalnego wykorzystywania potencjału sprzętu. To, czy pracownik będzie posiadał niezbędną wiedzę jest więc uzależnione przede wszystkim od dostarczonych mu informacji.